مهلت ارسال اصل مقالات :
22 دی 96

مهلت واریز هزینه ها :
5 بهمن 96
برگزاری کنگره :
17 بهمن 96
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


مهلت ارسال اصل مقالات : 22 بمهمن 96
مهلت واریز هزینه ها :
5 بهمن 96
برگزاری کنگره : 17 بهمن 96
 
اعلام نتایج داوری :
حداکثر تا 7روز پس از ارسال مقاله