مهلت ارسال اصل مقالات :
22 دی 96

مهلت واریز هزینه ها :
5 بهمن 96
برگزاری کنگره :
17 بهمن 96
Home > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

گروه اخلاق، عرفان و علوم تربیتی
مدیرگروه: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن اکبری - (دکتری عرفان)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدصالح مازنی-(اخلاق اسلامی)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد ترکاشوند- (دکترای روانشناسی)
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مطهری - (دکترای تعلیم و تربیت- سبک زندگی)
حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر خلیل امیری زاده- (مطالعات زنان – متخصص سبک زندگی اسلامی)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جلال عراقی- (دکترای فقه و حقوق و سبک زندگی اسلامی)

گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی
مدیرگروه: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن یوسف زاده (مطالعات فرهنگی و اجتماعی)
آقای دکتر مهدی حیدری (مدیریت فرهنگی)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین خدابنده (حقوق و علوم سیاسی)
حجت الاسلام والمسلمین دکترسید محمود مرتضوی ( علوم اجتماعی)
دکتر کمال اکبری (علوم اجتماعی و مدیریت فرهنگی)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی ( مدیریت اسلامی و فرهنگی)