مهلت ارسال اصل مقالات :
22 دی 96

مهلت واریز هزینه ها :
5 بهمن 96
برگزاری کنگره :
17 بهمن 96
Home > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 
دانشگاه نام و نام خانوادگی تصاویر ردیف
دانشگاه آزاد رشت جناب آقای محمد رضا تقی زاده جورشری   1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز جناب آقای دکتر محمود یعغوبی دوست   2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سرکار خانم دکترمهسا قاضی عسگر   3
دانشگاه سراسری سمنان سرکار خانم سپیده معماریان   4
دانشگاه  پیام نور شهرستان درگز سرکار خانم نرجس خداوردی زاده   5
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هوراند جناب آقای دکتر مهدی میرزائی   6
دانشگاه پیام نور واحد دنا جناب آقای دکتر سید زکریا محموری رجا   7
دانشگاه یزد جناب آقای دکتر سید حسین خدابنده   8
پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده   9
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه جناب آقای دکتر جلال عراقی   10
  جناب آقای دکترمهدی نبی پورافروزی 11
  سرکار خانم دکتر منیژه بهامیریان 12
  سرکار خانم ساناز مظاهری  13