مهلت ارسال اصل مقالات :
22 دی 96

مهلت واریز هزینه ها :
5 بهمن 96
برگزاری کنگره :
17 بهمن 96
| درباره کنفرانس > پوستر کنفرانس >
.: پوستر کنفرانس